Statsbudgeten visar underskott på 46 miljarder

Förra året visade statsbudgeten ett underskott på 46 miljarder kronor, enligt statistik från Riksgäldskontoret. Senast statsbudgeten visade underskott var 1997.
Statsskulden ökade under fjolåret med 25 miljarder kronor och uppgick vid årsskiftet till drygt 1 200 miljarder kronor, det motsvarar drygt hälften av bruttonationalprodukten, BNP.