Kina och USA i avtal mot terrorism och kärnvapen

Kina och USA har undertecknat ett preliminärt avtal om samarbete mot terrorism och spridning av kärnvapen.
Enligt uppgörelsen ska länderna samarbeta med FN:s atomenergiorgan IAEA för att skärpa kontrollen av export av kärnvapenmaterial och på så sätt hindra spridning av kärnvapen. Amerikanska ambassaden i Peking beskriver avtalet som ”en avsiktsförklaring”.