Norsk naturgas nordlig besvikelse

Byggarbetslösheten i Norrbotten är hög, det har vi rapporterat om tidigare. Och nu visar det sig att även naturgasutvinningen på Snövit-fältet utanför den nordnorska kusten blev en besvikelse för norrbottniska företag och hantverkare.
Förhoppningarna om lönsamma entreprenader och hundratals jobb har grusats. Entreprenörerna hämtar istället in exempelvis svetsare från Ryssland, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten. Längre fram kommer också andra hantverkare att hämtas från Ryssland. En tänkbar anledning till att de norska entreprenörerna använder rysk arbetskraft är att de vill skapa kontakter med ryska entreprenörer inför den stora satsningen på oljeutvinning i Stockmanfältet utanför Kolahalvön - ett projekt som de ryska oljebolagen skissar på.