Fondsparandet ökar

Svenskarna satte förra året in 70 miljarder kronor mer i sina fonder än vad de tog ut och det är en ökning med 23 procent jämfört med året före.
Ungefär hälften av sparandet gick till aktiefonder. Om man bortser från de stora insättningarna i premiepensionssystemet år 2002 så har fondsparandet inte varit så här stort sedan 1997.