Verkstadsarbetare erbjuds en procent i löneökning

Arbetsgivarna inom verkstadsindustrin, Teknikföretagen, la på måndagen fram sitt bud i årets avtalsförhandling som gäller omkring 300 000 anställda. Verkstadsarbetarna erbjuds omkring en procent per år i garanterade löneökningar i ett treårsavtal.
Facken har tidigare krävt sammanlagt 3,2 procent i löneökningar och arbetstidsförkortning det första året. Men så stora lönelyft skulle göra att svenska företag inte klarar konkurrensen med utlandet, säger Teknikföretagens vd Anders Narvinger. – De siffror som har florerat hittills beaktar inte de snabba uppbromsningarna av arbetskraftskostnadsökningarna i våra viktigaste konkurrentländer. Tyskland är ett sådant land. Därför är det viktigt att vi vänjer oss vid andra nivåer, säger Anders Narvinger. Arbetsgivarnas erbjudande om garanterade löneökningar på mellan 0,7 och 1,1 procent per år under de kommande tre åren gäller bara om fack och arbetsgivare inte kommer överens i de lokala löneförhandlingarna ute på företagen. Vill inte ha centrala avtal Redan före jul sa Teknikföretagen att de i år inte vill ha några centrala löneavtal som gäller hela verkstadsbranschen, eftersom det varierar mycket mellan företagen hur mycket de har råd att betala. Men arbetsgivarna tror att de lokala förhandlingarna i de flesta fall kommer att ge mer än miniminivån. De tror också att det blir reallöneökningar på de flesta håll. Men lönesänkningar utesluts inte. Facket vill ha centralt avtal Teknikföretagens motparter är fackförbunden Metall, SIF och CF. De har krävt i genomsnitt 3,2 procent i löneökningar och arbetstidsförkortningar. Och det ska vara ett centralt avtal med samma lönenivå för alla företag, säger Metalls ordförande Göran Johnsson. – Vi kan ju inte säga att vi ska ha noll eller en procent i löneökningar bara för att rädda enskilda företag. Det är fel linje. Om företag inte bär tre procents lönekostnadsökningar när deras konkurrenter gör det, måste man fråga sig om de har rätt produktionsstruktur, rätt produkter och rätt företagsledning, säger Göran Johnsson.
Johan Prane johan.prane@sr.se