Regeringen försvarar kungaparets resa till Brunei

Kungaparets planerade resa till sultandömet Brunei har väckt diskussioner eftersom Brunei är ett land med stora brister i de mänskliga rättigheterna. Men utrikesminister Laila Freivalds försvarar resan. Hon säger att den görs bland annat just för att föra fram frågor om demokrati.
– Många av de länder vi besöker eller är aktiva i på olika sätt, är länder som inte uppfyller de demokratiska krav vi ställer. Det är ett av skälen till att vi ofta har utvecklat ett samarbete, en dialog för att på det viset påverka. Du ser ingen risk att kungaparet skänker glans åt regimen och därmed gör den starkare? – Vår avsikt med statsbesök och också andra besök och aktiviteter i förhållande till länder är just att utveckla kontakterna, skapa en dialog med möjlighet att försöka påverka situationen när det gäller mänskliga rättigheter. Så arbetar vi i många länder. Brunei styrs med järnhand av landets stormrike sultan. Oppositionen är i praktiken utraderad, det förekommer tortyr och personer kan sitta fängslade under flera år utan rättegång. Dit åker alltså Sveriges kungapar i februari, och de besöker också Vietnam som har stora brister på demokrati. Kommande helg reser kronprinsessan Victoria till Saudi-Arabien tillsammans med biträdande finansminister Gunnar Lund. De här exemplen utgör inga problem, anser Laila Freivalds, besöken ska utnyttjas i demokratins tjänst. – Mänskliga rättigheter och frågor i anknytning till det är alltid en fråga Sverige tar upp i samband med officiella besök, säger Laila Freivalds.
Willy Silberstein willy.silberstein@sr.se