En procent om året - lönebud till metallarna

Arbetsgivarna inom verkstadsindustrin, Teknikföretagen, la på måndagen fram sitt bud i årets avtalsförhandling som gäller omkring 300 000 anställda.
För att klara konkurrensen med utländska företag så tycker arbetsgivarana att dom inte kan garantera mer i löneökningar än omkring en procent per år i ett treårsavtal. Men arbetsgivarnas erbjudande om garanterade löneökningar på mellan 0,7 och 1,1 procent per år under de kommande tre åren gäller bara om fack och arbetsgivare inte kommer överens i dom lokala löneförhandlingarna ute på företagen. Redan före jul så sa ju Teknikföretagen att de i år inte vill ha några centrala löneavtal som gäller hela verkstadsbransdchen eftersom det varierar mycket mellan företagen hur mycket dom har råd att betala. Men arbetsgivarna tror att de lokala förhandlingarna i flertalet fall kommer att ge mer än miniminivån och att det också blir reallöneökningar för de flesta men lönesänkningar utesluts inte säger arbetsgivarnas förhandlingschef Karl -Olof Stenqvist till Ekonomiekot. Teknikföretagens motparter är fackförbunden Metall, SIF och CF och dom har krävt i genomsnitt 3,2 procent i löneökningar och arbetstidsförkortningar - och det ska vara ett central avtal med samma garanterade lönenivå för alla företag säger Metalls ordförande Göran Johnsson. Johan Prane