Slakterichef åtalad för djurskyddsbrott

Platschefen på Swedish Meats slakteri i Uppsala åtalas för att ha brutit mot djurskyddslagen. Enligt åklagaren har platschefen undvikit att ingripa när personal på slakteriet använt elektriska påfösare för att driva på djur som skulle till slakt. Denna åtgärd får enligt lagen bara användas i undantagsfall.