Statsbudgeten gick med underskott

Den svenska statsbudgeten gav ett underskott på 46 miljarder kronor år 2003, rapporterar Riksgäldskontoret. Det är första gången på flera år som svenska statens affärer går med underskott. Senast det skedde var år 1997.
Statsskulden ökade under fjolåret med 25 miljarder kronor och uppgick vid årsskiftet till drygt 1 200 miljarder kronor. Det motsvarar 51 procent av BNP.