Socialstyrelsen granskar vården av Mijailovic

Socialstyrelsen ska granska den psykiatriska vård som Mijailo Mijailovic sökte och fick dagarna innan han anföll utrikesminister Anna Lindh.
Socialstyrelsen måste få reda på om Mijailovic fick den vård han behövde, säger chefen för psykiatritillsynen Catarina Andersson Forsman. – De uppgifter vi har fått via media ger vid handen att patienten har erbjudits vård i olika former. Vi vill nu utreda om den vården har varit tillräcklig och om patienten har beretts den vård som han, efter de symtom han visat, varit berättigad till, säger hon. Sökte vård flera gånger Bland det första som Mijailo Mijailovic sa under de polisförhör där han erkände att han hade knivhuggit Anna Lindh var att han dagarna före överfallet upprepade gånger hade sökt psykiatrisk vård. Dessa vårdtillfällen blir nu ett tillsynsärende hos Socialstyrelsen. Om det visar sig att det har gjorts felaktiga bedömningar, både i fråga om enskilda läkares beslut och i fråga om rutiner på sjukhus som till exempel gör att patienter skickas hem utan korrekt bedömning kan psykvården komma att få kritik och medföljande varningar. Särskilt viktig utredning Det är naturligtvis omöjligt för psykiatrin att förutse allt vad patienterna kan ta sig till efter det att de har lämnat mottagningen. Men enligt Catarina Andersson Forsman är det i det här fallet, med en person som till och med upprepade gånger har dömts till vård, särskilt angeläget med en utredning. – Uppenbarligen har patienten, om jag förstår det rätt, vid flera tillfällen begått våldsbrott och blivit dömd till vård. Då finns det naturligtvis skäl för oss att se efter varför man inte har fullföljt den vården eller om vården inte har varit tillfredsställande. Är det så att vi ser att det brister så kan vi påpeka och göra ålägganden och se till att andra personer erbjuds en bättre vård än den som eventuellt har varit bristfällig här, säger Catarina Andersson Forsman.
Stefan Winiger stefan.winiger@sr.se