Bättre kost gav friskare hjärtan i Norrland

Antalet hjärtinfarkter i Norr- och Västerbotten har halverats sedan 1985. Det visar det långvariga Monicaprojektet i området. Orsaken är enligt en av forskarna bättre kostvanor.
– Vi har sett stora förändringar i kostintag över tid. Standardmjölk har minskat rejält och mellanmjölk har kommit i stället. Smör har minskat och lättmargarin har kommit. Människor har gått från mer mättat fett till mindre med mättat fett, säger Bernt Lindahl som är docent i beteendemedicin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Monicaprojektet i Norr- och Västerbotten visar att hjärtinfarkterna har halverats mellan 1985 och 1999. Stroke, det vill säga propp eller blödningar i hjärnan, har dock inte minskat. Kolesterolhalten i blodet har sjunkit kraftigt och rökningen har gått ner, medan blodtrycket är oförändrat. Det här är faktorer som har betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar. Ny omgång inleds nu Vikten har ökat, men inte midjemåttet. Däremot har måttet över höfterna ökat med 4 centimeter, och antalet män i åldern 25-34 som knappt rör sig alls har fördubblats på 14 år. I Monicaprojektet har 2 500 personer i Norr- och Västerbotten blivit undersökta och fått svara på en enkät om sina kostvanor och sin livsstil. Första gången var 1986 och nu inleds en femte omgång. – Mycket av det vi gör och jobbar med i dag ligger ju som en vinst i framtiden, och då gäller det för oss att kunna övertyga politikerna om detta, säger Bernt Lindahl. Har ni lyckats med det? – Delvis, skulle jag vilja säga., säger Bernt Lindahl.
Agneta Johansson agneta.johansson@sr.se