Demokratisk opinion växer i Hongkong

I snart sju år har Hongkong varit en del av Kina, men Hongkongborna värnar om sin särställning. En växande aktiv demokratirörelse i den forna brittiska kolonin fortsätter att utmana regimen i Peking.
– Vi sår också frön som leder till krav på förändringar i Kina, säger en ledande företrädare för den demokratiska opinonen i Hongkong. Christine Loh personifierar en ny aktiv politisk opinion i Hongkong. Framgångsrik aktivist Hon har som ledare för en grupp som aktiverat sig för att rädda Hongkongs hamn från utbyggnad just vunnit en seger. Högsta domstolen i Hongkong ogiltigförklarade de Pekingstyrda stadsplanerarnas utbyggnadsplaner. Hon är huvudperson i en paneldebatt om demokratirörelens krav på medbestämmande. Hon är en politisk aktivist och tidigare ledamot i den lagstiftande församlingen. Nu leder hon institutet Civic Exchange. I Hongkong levde länge befolkningen utan särskilt stor politisk medvetenhet, utan störe intresse för hur kolonin styrde under britterna. – Så skedde en politisk jordbävning, säger Christine Loh, när Hongkong 1997 blev en del av Kina. Successivt har befolkningen förstått att Hongkong inte är särskilt väl styrt. Ledarna, som är utvalda av regimen i Peking, har inte särskilt stor politisk erfarenhet. Demonstrationer mot Peking De försökte förra året trumfa igenom ett förslag om skärpta säkerhetslagar utan diskussion. Då vaknade opinonen. En halv miljon Hongkongbor demonsterade den första juli förra året. Just det förslaget drogs sedan tillbaka. Opinionen väcktes och nya manifestationer har följt, senast på nyårsdagen när 100 000 krävde ökade demokratiska rättigheter. – Hade det trycket skett i Europa hade regeringen fått avgå, säger Christine Loh. Befolkningen har förlorat förtroendet för ledaren i Hongkong, Pekings man, Tung Chee-hwa. Men systemet gör att han sitter orubbad, konsterar hon. Under de senaste åren har kommunistregimen tillåtit alltfler resenärer från Folkrepubliken att resa till Hongkong. Det kan så viktiga frön, anser Christine Loh. – Jag tror inte att vi skapar revolutionärer, säger Christine Loh, men vi visar hur det fungerar i Hongkong. – Jag har fått höra från bokhandlare att fastlandskineser köper mycket böcker och på så sätt bidrar detta till att öka den politiska medvetenheten bland de kineser som fått möjlighet att resa hit, säger Chrstine Loh.
Lars Gunnar Erlandson, Hongkong lars-gunnar.erlandson@sr.se