Börsbolag kan tvingas redovisa löner

De svenska börsbolagen kan komma att tvingas redovisa löner och ersättningar till fler nyckelpersoner än enbart vd och styrelseordförande. Det kan bli nästa steg i börsbolagens öppenhet. Ulf Franke, sekreterare i Näringslivets börskommitté, kan tänka sig en sådan skärpning av reglerna.
– Det kan finnas anledning att fundera på om fler än vd och ordförande bör omfattas av den här detaljerade redovisningen. Men det är något som ännu inte har diskuterats vare sig inom näringslivets börskommitté eller så vitt jag vet i något annat sammanhang, säger Ulf Franke. Villkor måste redovisas Sedan några år tillbaka är börsbolagen tvungna att redovisa löne- och pensionsvillkor för verkställande direktören och styrelsens ordförande, en regel som kom till efter diskussioner om bolagens i många fall generösa ersättningar till sina nyckelpersoner. Tack vare de här reglerna vet vi att exempelvis att Ericssonchefen Carl-Henric Svanberg har en årslön på 12 miljoner kronor, plus bonus på upp till 80 procent av lönen. Näringslivets börskommitté bildades på 60-talet av Stockholms Handelskammare och Sveriges Industriförbund. Uppdraget var då och är fortfarande att ta fram etiska regler för aktiemarknaden. Utökad informationsplikt Många av de regler som gäller för bolagen på Stockholmsbörsen är framtagna av börskommittén och nu säger alltså sekreteraren Ulf Franke att han själv kan tänka sig en utökad informationsplikt för börsbolagen. Han tycker visserligen att dagens regler är bra men, säger han, kanske räcker det inte med att bara redovisa ersättningarna till styrelsens ordförande och bolagets vd. – Man kan även tänka sig vice vd, man kan tänka sig fler, man kan ju ha de tre, fyra, fem högst betalda eller på något annat sätt om man nu vill fånga in ytterligare personer än ordförande och vd, säger Ulf Franke.
Michael Österlund michael.osterlund@sr.se