Så skär Elisa ned i Finland

900 jobb skall bort. Det beskedet i höstas från finska telekomföretaget Elisa utlöste en våg debatter och orsakade protester på arbetsmarknaden. På tisdagen enades ledningen och facket i Elisa om hur personalneddragningarna ska göras, men diskussionerna om företagets framtid lär fortsätta.
520 avskedas, drygt 200 går i pension, 140 visstidsanställningar försvinner. Kvar blir 6 500 anställda. Slutnotan blev möjligen aningen lindrigare än många befarade då telebolaget Elisa med sitt chockbesked i november bidrog till en landsomfattande debatt om allt från den okänsliga kvartalsrapportkapitalismen till oron för att kostnadsläget inom finländsk industri totalt är för högt, trots att bolagsskatten nu sänks. I Elisas fall tonar dock en speciell bakgrundbild fram. Det tycks handla om att göra bolaget försäljningsdugligt på den internationella marknaden. Vodafone eller Telenor har nämnts som möjlig köpare. Elisa var en gång Helsingfors andelsägda telefonförening. Något statligt monopol av gamla Televerkets eller Telias typ inom telefonin har aldrig funnits i Finland. Elisa gjorde dock under 90-talets alla tekniska revolutioner energiska fösök att lägga under sig stora delar av telefonimarknaderna i Finland. Man prövade rent av lyckan i Tyskland, utan famgång. Elisa gapade över för mycket, menar analytikerna, vilket lett fram till dagens nedskärningar i en tid när annars telekombranschen spås viss uppgång. Bengt Lindroth, Helsingfors