En månad sedan gripandet av Saddam

I dag, tisdag, är det en månad sedan Iraks störtade diktator Saddam Hussein greps i sitt underjordiska gömställe och blev amerikanernas fånge. Attentaten mot de amerikanska styrkorna har minskat i antal sedan gripandet, men attackerna fortsätter och missnöjet sjuder bland befolkningen.
När Saddam Hussein halades upp ur ett hål i marken avslutades en blodig epok i Iraks historia. Men trots den historiska betydelsen av gripandet är meningarna delade om dess inverkan på utvecklingen i Irak. Åsynen av Babylons Lejon förvandlad till en tovig och foglig luffare övertygade irakierna om att den fruktade tyrannen inte skulle komma tillbaka. Men det är en sanning som lånar sig till olika slutsatser. Att det är fritt fram att samarbeta med amerikanerna utan risk för repressalier. Eller tvärtom: att det nu är fritt fram att vända sig mot amerikanerna utan att riskera att framstå som en anhängare av Saddam Husseins regim. Ingen gerillaledare Gerillaattackerna fortsätter, om än i mindre omfattning än tidigare, och låter förstå vad som redan framgick av Saddams åsyn vid gripandet: att han inte förde befälet över ett gerillakrig. Källor i den amerikanska militären säger dock att dokument som Saddam Hussein bar med sig visar att han inspirerade och i viss mån vägledde våldet under den långa flykten. Nu sitter Saddam i fängsligt förvar hos amerikanerna, som häromdagen gav honom status som krigsfånge. Det betyder att Saddam Hussein hädanefter ska behandlas enligt Genèvekonventionen och till exempel har rätt till besök av Röda Korset. Ingen diskussion om rättsläget För USA betyder hans ställning som krigsfånge att det inte blir några diskussioner om rättsläget medan krigsförbrytaråtalet mot honom förbereds. Enligt en arabiskspråkig Londontidning, som citerar irakiska regeringskällor, sitter Saddam Hussein i ett fängelse i Bagdads utkanter och förhörs halva dygnet. Medan ockupationsmakten har flyttat in i hans pråliga palats och vrider på guldkranar i badrummen städar Saddam Hussein enligt källorna själv städar sin toalett i cellen.
Titti Nylander titti.nylander@sr.se