Tyskt försvar måste bantas

Det tyska försvaret måste spara och göras om från grunden. Det sa Tysklands försvarsminister Peter Struck på förmiddagen och annonserade stora förändringar.
– Hotet kommer inte längre från öst utan från terrorism och försvaret måste bli mer flexibelt och rörligare. Tyskland har i dag trupp i Afghanistan, Kosovo och Bosnien och de internationella åtaganden ser ut att bli allt fler, sa försvarsministern Peter Struck. Stora besparingar Förändringen innebär stora besparingar på cirka 230 miljader kronor de närmaste åren. Enligt oppositionen är det just ekonomin som är huvudsyftet med förändringen, den tyska statsbudgeten lider av stora underskott. De som nu drabbas, försvarsindustri och kommuner, rycker i varje halmstrå. Försvarsindustrin hotar med arbetslöshet och att den förlorar internationell spetskompetens. Försvarsministerns lista över flygplan, krigsfartyg och helikoptrar som avbeställs var omfattande. Städer och kommuner som vant sig vid att ha en militärbas som sin största arbetsgivare, talar om katastrof. USA flyttar trupper Redan nu planerar USA att flytta trupper från de västra delarna av Tyskland till något av de nya NATO-länderna, Tjeckien eller Polen. Med en bas följer en skola, kanske ett sjukhus och annan infrastruktur. Vad som nu sker i det tyska försvaret är nästan identiskt med det som skedde i det svenska på 90-talet. Stora förband, anpassade för ett konventionellt krig om land, bantas och anpassas för internationella freds- och krisoperationer som varken behöver några stora pansar- eller artilleriförband.
Kristian Åström, Berlin kristian.astrom@sr.se