Många bussar klarar inte besiktning

Många svenska bussar underkänns fortfarande i kontrollbesiktningen. Enligt Bilprovningen underkändes förra året nära 40 procent av bussarna.
De vanligaste felen gäller bromsar och brandskyddutrustning. Det är ändå lite bättre än förrförra året då 45 procent av bussarna underkändes Var tredje personbil underkändes under 2003 precis som som året före och det vanligaste felet var även där brister i bromssystemet.