”Genlagstiftning onödig”

Arbetsgivare ska inte kunna välja bort oönskad arbetskraft med hjälp av gentester. Reglerna ska också skärpas för försäkringsbolag som vill utnyttja genteknik för att avslöja om någon bär på en ärftlig sjukdom. Det väntas en statlig utredning föreslå senare i vår.
Möjligheten att genom genteknik ta reda på om någon bär på en ärftligt sjukdom eller inte, blir allt mer träffsäker. Därför har en statlig utredning fått i uppgift att se över lagstiftningen så att inte gentesterna utnyttjas. Brott mot lagen kan ge fängelse Enligt Göteborgs-Posten föreslår utredningen att arbetsgivare ska förbjudas att undersöka om det finns ärftliga sjukdomar i anställdas och arbetssökandes arvsmassa. Om de ändå gör det så kan det innebära böter eller upp till sex månaders fängelse. En av utredarna är socialdemokraten Christina Nenes. – Ja problemet kan ju vara att man till exempel inte anställer en människa för att man har hittat någonting i det här genetiska testet som inte alls skulle påverka arbetets utförande, men att man är rädd för kommande sjukdomar eller så, säger Christina Nenes. Onödig lagstiftning Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv tycker att en sådan här lagstiftning är onödig eftersom det, enligt organisationen, inte förekommer några gentester av anställda i dag. Utredningen vill också skärpa reglerna för försäkringsbolag så att bolagen bara kan kräva gentester för livförsäkringar på över 1,2 miljoner kronor. För barn ska gentester inte alls vara tillåtna. Det är försäkringsbolagen kritiska till, eftersom de menar att föräldrar då kan teckna mycket höga försäkringar för barn med livshotande ärftliga sjukdomar. Men den kritiken har inte påverkat utredarna.
Mari Forssblad mari.forssblad@sr.se
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sr.se