Strid om kvinnoprästmotståndare fortsätter

Striden kring den kontroversielle prästen Dag Sandahl i Småland går vidare. Domkapitlet i Växjö stift valde på tisdagen att inte ta ställning i frågan om kyrkan i Kalmar gjorde rätt när den sade upp Sandahl från hans prästtjänst där och bollar därmed tillbaka frågan till Kalmar.
Sandahl själv anser att domkapitlet blundar för att striden i grunden handlar om hur den kristna tron ska tolkas och kallar biskopen i Växjö, Anders Wejryd, för feg. – Ibland undrar jag hur djupt en biskop i Svensk kyrkan kan sjunka, i att bara bli administratör och vägra leda och ta ansvar för Svenska kyrkan. Man kan inte vara biskop och bara sitta på sammanträden. Man måste älska sitt stift, sina församlingar, sina människor och framför allt sina präster. – Jag tror, naivt nog, att en biskop har att bära sitt stift på sitt hjärta. Det gör inte Anders Wejryd. Han bara dribblar och sammanträder. Du säger att det här är en trosfråga. Hur motiverar du det? – Jag har en avvikande uppfattning, uppenbarligen. Konstigt nog. Därmed har jag ingen plats i Svenska kyrkan, den kyrka jag gav mitt liv. Sandahl anser att han blev uppsagd på grund av sitt medlemskap i Synoden, en falang inom Svenska kyrkan som är emot kvinnliga präster och det de anser vara en uppluckring av den ursprungliga tron. Men eftersom det som kyrkan i Kalmar angav som skäl till uppsägningen var samarbetssvårigheter, så anser domkapitlet att det inte handlar om någon trosfråga, som alltså Sandahl hävdar. Det är bara tvister som rör tolkningen av den kristna tron som ska avgöras av domkapitlet, säger biskop Anders Wejryd. – Det här handlar inte om en lärofråga. Det här är ett ärende som ligger hos arbetsgivaren. När människor har varit sjukskrivna så kolossalt länge så kan ett ärende inte bara ligga i tre och ett halvt år. Jag förstår att Kalmar kyrkliga samfällighet ville få upp ärendet för att komma åt något håll. Sen drygt tre år tillbaka är Dag Sandahl sjukskriven från sin tjänst som präst. Kalmar kyrkliga samfällighet anser att han inte velat gå med på tillräcklig rehabilitering. Dessutom ska han ha tackat nej till en ny tjänst inom samfälligheten. Sandahl själv anser att han slängts ut på grund av sitt motstånd mot bland annat kvinnliga präster inom kyrkan, och att hans chanser till nytt jobb är minimala. – Jag är över hela landet utstämplat som en olämplig präst hos en arbetsgivare där jag jobbat mer än 30 år. Hur känns det? – Risken är att jag blir bitter, att jag är bitter, att jag inte kan hantera min bitterhet. Det känns inte särskilt roligt och inte heller riktigt rättvist.
Jenny Carlsson i samarbete med SR Kalmar och SR Kronoberg jenny.carlsson@sr.se