EU-kommissionen drar finansministrar inför rätta

EU-kommissionen har beslutat att EU:s finansministrar ska dras inför rätta, för att de i höstas såg till att Tyskland och Frankrike slapp hot om böter trots att ländernas budgetunderskott är större än vad EU-reglerna medger i den så kallade stabilitetspakten.
EU-kommissionen har beslutat att dra unionens finansministrar inför rätta för att ha upphävt stabilitetspaktens regler. Kommissionen uppmanar EG-domstolen att utreda på vilken rättslig grund ministrarna avstod från att ingripa mot Frankrike och Tyskland, som brutit mot stabilitetspaktens regler. Kan skapa osäkerhet på marknaden EU-kommissionens förhoppning är att domstolen snabbt ska ogiltigförklara finansministrarnas beslut. Försöket att fastslå att regeringarna inte kan strunta i EU:s bestämmelser väntas leda till en konflikt mellan de båda lägren inom unionen och kan skapa osäkerhet på marknaderna. – Oenigheten bland inom EU om finansministrarnas beslut har varit stor och EU-kommissionens juridiska experter kom fram till att finansministrarna fattat ett felaktigt beslut och brutit mot EU:s fördrag, säger Sveriges Radios Brysselkorrespondent Kerstin Brostrand. – Det beslut som finansministrarna fattade får så långtgående konsekvenser, för det innebär i praktiken att stabilitetspakten brutit samman. Det får långtgående konsekvenser för hur EMU kan fungera. Brutit mot pakten tre år i rad Stabilitetspakten ska hindra ett land från att ha ett budgetunderskott som är större än tre procent av BNP. Eftersom Tyskland och Frankrike, som båda har ekonomiska problem, nu för tredje året i rad bröt mot pakten ville EU-kommissionen utfärda förelägganden som på sikt kan leda till böter. Men finansministrarna valde en mjukare linje och uppmanade Tyskland och Frankrike att minska sina budgetunderskott så att de kommer under treprocentsgränsen. Det är detta beslut som kommissionen nu hoppas att domstolen ska undanröja.