Förskingring hos Adoptionscentrum

Biståndsmedel har förskingrats hos Adoptionscentrum, som har gjort en polisanmälan. Vid en internkontroll har Adoptionscentrum upptäckt att en medarbetare på huvudkontoret i Stockholm har förskingrat nästan 400 000 kronor.
Det rör sig om pengar som var avsedda för internationellt bistånd i Ryssland. Förskingringen uppges ha pågått i ett och ett halvt år. Adoptionscentrum är en ideell organisation som arbetar internationellt för övergivna barns rätt till familj.