Panamerikanskt möte domineras inte av USA

På måndagen inleds ett panamerikanskt toppmöte i den mexikanska staden Monterrey. Alla amerikanska statschefer, med undantag av Fidel Castro, deltar. Tidigare har alla sådana här möten dominerats av USA, men den här gången kan det bli annorlunda.
Det var för tio år sen som det första panamerikanska toppmötet hölls. Det skedde i Miami och den helt överskuggande frågan då var bildandet av en panamerikansk frihandelszon. På det femte toppmötet, som alltså börjar på måndagen, har den frågan hamnat i bakgrunden och det är tveksamt om den ens kommer att nämnas i slutdeklarationen. Stupad vision om fri handel 2005 Från början var målsättningen att ett panamerikanskt frihandelsområde skulle vara verklighet i början av 2005. Så blir det inte. Det innebär i och för sig inte att tanken på ett frihandelsområde har dumpats helt men både formerna och tidtabellen har förändrats. Orsaken till det är fram för allt att Latinamerikas största land, Brasilien, kräver att USA först genomför en rad reformer för att skapa en rättvisare konkurrenssituation, inte minst att de amerikanska jordbrukssubventionerna slopas. Brasiliens hållning är också uttryck för en mer allmän tendens av latinamerikansk självständighet gentemot USA en slags manifestation av att Latinamerika i dag känner sig politiskt myndigt. Bolivia vill ha kustremsa De formella diskussionerna på toppmötet handlar om kampen mot fattigdom och försvaret av demokratin. Men de viktigaste diskussionerna kommer att föras på annat håll, inte minst i de privata samtal som president Bush kommer att ha med presidenterna från Mexico, Argentina, Brasilien, Chile och Bolivia. Bolivia kommer också, till Chiles stora förtret, att driva en intensiv lobbyverksamhet för att få stöd för sitt krav att få en egen kustremsa vid Stilla Havet. Trots det är det inte omöjligt att det blir Venezuelas president Hugo Chavez som står för det mest polemiska framträdandet. Häromdagen anklagade han USA för att vilja ta livet av honom, en anklagelse han också lovat att ta upp på toppmötet i Monterrey.
Lars Palmgren, Santiago lars.palmgren@sr.se