Oklart om Skandias styrelse

Frågan om vem som ska bestämma i Skandia i framtiden är fortfarand olöst. Ansvaret att ta fram lämpliga personer till en ny styrelse ligger hos en grupp på sex personer. Men två av de viktigaste personerna representerar företag som har sålt, eller vill sälja, sina Skandiaktier.
Skandias största ägare är representerade i den nomineringskommitté som ska föreslå nya styreseledamöter inför extrastämman om två veckor. En av de största ägarna i höstas, när gruppen tillsattes, var Industrivärden. Sedan dess har företaget sålt alla sina Skandiaaktier, men Carl-Olof By från Industrivärden sitter kvar i kommittéen. Vi kom överens om detta på första mötet, säger han till Ekonomiekot. Enligt Sven Erik Sjöstrand, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan, kan man se Industrivärden, Alecta, AP fonderna och andra institutionella ägare som ett kollektiv. Samma uppfattning har Aktiespararna. Det är typiskt för den sortens ägare är att de går ut och in i företagen, säger Sjöstrand. Finländska Sampo är Skandias största enskilda ägare och bolagets koncernchef, Björn Wahlroos, är ordförande i Skandias nomineringskommitté. Han har flera gånger sagt att Sampo inte vill styra och ställa i Skandia - aktierna är en ren finansiell placering och han är redo att sälja när som helst.