Kemikalieinspektionen behöver tydliga mål

Regeringen måste styra kemikalieinspektionen bättre. Det skriver Statskontoret i en rapport. Regeringen bör klargöra myndighetens roll, peka ut vilka uppgifter som är de viktigaste för kemikalieinspektionen, och formulera tydliga mål för verksamheten. Annars är det inte möjligt att bedöma hur stora resurser myndigheten behöver, skriver Statskontoret. Enligt rapporten måste också de avgifter som Kemikalieinspektionen tar ut ses över eftersom det är tveksamt om de stämmer överens med myndighetens motprestationer gentemot industrin.