Skolverket vill kunna stänga friskolor snabbare

Skolverket vill kunna stänga friskolor snabbare än idag om skolorna har allvarliga brister, enligt ett förslag till regeringen. Idag får eleverna gå kvar om skolorna överklagar stängningsbesluten men det vill Skolverket ändra på.
Men ordföranden i Friskolornas Riksförbund Tomas Johansson är kritisk mot förslaget. – Det är mycket tveksamt och strider mot gängse rättspraxis att man ska kunna överklaga beslut och att ett beslut inte vinner laga kraft förrän det är prövat, säger Tomas Johansson. Dagens regler innebär att när Skolverket drar in tillståndet för en friskola så kan skolan överklaga det beslutet till förvaltningsdomstolarna- länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Processen kan ta flera år Skolverkets vill ha nya regler där eleverna ska kunna flyttas till andra skolor så länge rättsprocessen pågår, allt för att eleverna inte ska bli lidande om skolan är för dålig. Vill använda arbetsmiljölagen i stället Men det håller inte tycker Tomas Johansson som menar att till exempel arbetsmiljölagen kan användas om eleverna lider. – Skulle man stänga skolverksamheten på grunder som kan vara tveksamma från Skolverkets sida så kommer det att drabba friskolan kraftigt även om man får tillbaka tillståndet. Man har tappat elever och inkomster och det blir rättsliga processer om skadestånd till friskolorna, säger Tomas Johansson. Om elever far illa ska skolan stängas I extrema fall vill Skolverket kunna stoppa en friskola omgående, i andra fall vid en lämplig tidpunkt. – Situationer där elever far direkt illa eller där vi kan konstatera att verksamheten håller så låg kvalitet att eleverna inte får de kunskaper de är berättigade till att få från skolan, säger undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo.
Bengt Hansell bengt.hansell@sr.se