Khatami skärper tonen mot väktarrådet

I Iran skärper president Mohammad Khatami tonen mot det religösa väktarrådets beslut att underkänna över 3 000 kandidater i nästa månads parlamentsval. Hela regeringen kan avgå om beslutet verkställs.
I ett tal på onsdagen i det iranska parlamentet, Majlis, kritiserade president Mohammad Khatami väktarrådets beslut och krävde att folkets rätt till fria val måste respekteras. I ett tidigare uttalande har president Khatami också deklarerat att om beslutet står fast kan det leda till att hela regeringen avgår. Protester på flera nivåer Redan har flera av hans vicepresidenter och ministrar, höga regeringstjänstemän och provinsguvernörer sagt att de kommer att lämna sina poster om inte väktarrådet tar tillbaka sitt beslut. På onsdagen hotar också en lång rad parlamentsledamöter att avgå. I själva parlamentsbygganden pågår fortfarande den sittstrejk som flera ledamöter inledde i söndags. Allt det här är alltså protester mot det religiösa iranska väktarrådets beslut att förbjuda flera tusen reformvänliga kandidater att ställa upp i parlamentsvalet nästa månad. Maktkamp mellan religion och politik Den iranska politiken har länge präglats av kampen mellan konservativa islamska krafter och de mer reforminriktade politiker som har majoriteten i parlamentet. Men alla beslut i måste ändå godkännas av väktarrådet som består av tolv religiösa ledare och jurister som ska se till att det politiska livet följer islamska lagar och principer. Rådet kan stoppa lagar och beslut som det anser strider mot islam. Nu vill rådet alltså bannlysa personer som det anser olämpliga att delta i det politiska livet. Ger inte vika Väktarrådet säger att det inte tänker ge vika för de påtryckningar som nu kommer från bland annat president Khatami som tillhör den reformvänliga gruppen politiker. De omkring 3 000 kandidater som nu stoppas från att ställa upp i det kommande valet kan överklaga. Men det är väktarrådet själv som tar hand om och fattar beslut också om sådana protester.
Christer Fridén, Kairo christer.friden@sr.se