Övertandläkare upprörd

Riksförsäkringsverket har anmält en grupp tandläkare för att de medvetet dragit ut friska tänder för att sätta in dyra implantat. Verkets övertandläkare Jan Håkansson är upprörd över hur de här tandläkarna behandlat sina patienter.
– Man stympar ju patienten. De egna tänderna är ju alltid bättre ifall man kan göra något med dem, säger Jan Håkansson. Nio tandläkare upprörd Det är nio tandläkare som Riksförsäkringsverket nu anmält till Socialstyrelsen för att de enligt verket dragit ut flera friska tänder. I vissa fall har patienten fått alla tänder i en käke utdragna. Tandläkarna har hittats i en stickprovskontroll och det kan vara fler som gjort så här. Upprörd för utpekande En av dem som verket pekar ut är en etablerad kirurg i Stockholm. Han säger att han som kirurg inte ska bedöma om ingreppet är rimligt, det gör patientens egen tandläkare. Att han nu pekas ut som en av dem som drar ut tänder i onödan gör honom mycket upprörd. – Har inte en aning om att jag skulle vara en sådan. Den listan skulle jag vilja se för då ska jag fan riva upp himmel och jord. Kan du se att det finns en sådan utveckling? – Jag har fått remisser där jag sett tandläkare varit beredda att ta bort okey broar för att sätta in implantat istället, men att man dragit bort en tand för få sätta in ett enstaka implantat det vet jag inte. Däremot kan det ju hända att man kan diskutera konstruktionen när man gör så här. Då kan man tänka sig att det blir bättre om man tar bort den eftersom de kanske bara har en tand. Tandimplantat billigare En del av förklaringen till att tandläkare drar ut friska tänder kan vara att de dyra tandimplantaten, tack vare ett statligt bidrag, blivit billigare för alla över 65 år som behöver nya tänder. Implantaten är fortfarande i de flesta fall ändå dyrare än bryggor eller kronor, men skillnaden har blivit mindre. Gått för långt Men Riksförsäkringsverket menar att oavsett om det är patienterna eller tandläkarna som velat sätta in implantat har de nio utpekade klinikerna gått för långt när de tagit bort flera fungerande tänder. Socialstyrelsen ska nu undersöka de nio utpekade mottagningarna, säger Socialstyrelsens övertandläkare Urban Allard. – När det gäller de här enskilda tandläkarna kommer jag i morgondag att sätta mig med min enhetschef för att diskutera hur vi ska gå vidare vad gäller tillsynen av dem, så vi gör en enhetlig tillsyn. Det är ju tandläkare från Sollefteå och Stockholm som är namngivna.
Fredrik Furtenbach fredrik.furtenbach@sr.se
Susan Ritzén susan.ritzen@sr.se