”Rattfulla borde få betala för sjukvård”

Den som bryter mot trafikreglerna och råkar ut för en olycka borde själv få betala delar av sjukvårdskostnaderna. Det föreslog idag Kommunförbundets trafikexpert Jan Söderström vid en trafikdebatt i Linköping, och får delvis medhåll av Vägverket.
Trots stora satsningar på trafiksäkerhet minskar knappt inte antalet döda, och därför behövs radikala åtgärder om man ska nå den så kallade nollvisionen, menar Jan Söderström. – Idag ställer samhället upp med gratis sjukvård även för de som bryter gravt mot de bestämmelser vi har, kör berusade eller använder inte säkerhetsbälte eller kör alldeles för fort i förhållande till de hastighetsbestämmelser vi har. Jag tycker det är tveksamt om vi då fortfarande ska ställa upp helt gratis med sjukvård. För att uppmuntra de här personerna att följa lagar och bestämmelser borde det finnas en liten självrisk på sjukvårdskostnaden, säger Jan Söderström. Trots stora trafiksäkerhetssatsningar är Sverige idag bara halvägs till nollvisionens mål om maximalt 270 döda år 2007. Kommunförbundet menar att det nu behövs betydligt mer radikala åtgärder om man ska lyckas och framför allt komma åt dem som idag bryter mot trafikreglerna och utsätter sig själv och andra för faror. För ekonomiskt tyngda kommuner och landstig kostar dessutom trafikskadorna miljardbelopp varje år. Jan Söderström tror att en självrisk för vårdkostnaderna på kanske 5 000 skulle få fler att tänka efter. – Det är alltså inte för att straffa de här personerna, det är för att uppmuntra de att följa de bestämmelser vi har. Men blir det inte ett straff ändå? – Alla ekonomiska incitament, styrmedel, kan ju uppmuntras som ett straff, men samtidigt är det bästa sättet vi känner att uppmuntra det goda beteendet. Förslaget är ändå kontroversiellt, men Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö är försiktigt positiv. – Rent allmänt kan man titta på riskmomenten lite mer i försäkringssammanhang tycker jag är riktigt. Jag tycker att idén är tillräckligt intressant att fundera på, efter ett tag kommer man väl till etiska överväganden. Men jag tycker frågan är värd att fundera på. Då vill du inte avfärda den? – Nej det vill jag inte, säger Ingemar Skogö.
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se