Provborrningar i Hallandsås kostade 20 miljoner

Slutnotan för den misslyckade provborrningen vid Lya i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen tros landa på bortåt 20 miljoner kronor. Det står klart sedan Banverket och entreprenören Skanska/Vinci bestämt sig för att avbryta provborrningarna.
Under provborrningarna läckte cement och bentonitlera ut i Lyabäcken och orsakade fiskdöd. Åklagare utreder om någon ska åtalas för brott till följd av utsläppet. Saneringen efteråt har kostat Banverket 2,5 miljoner kronor, rapporterar SR Kristianstad.