Polischef inför rätta för frihetsberövande

På onsdagseftermiddagen började i Göteborg rättegången mot Håkan Jaldung, kommenderingschef för polisen under EU-toppmötet 2001. Han är åtalad för olaga frihetsberövande av 450 personer som befann sig på Hvitfeldtska gymnasiet under toppmötets första dag.
Håkan Jaldung har alltid sagt att det polisen gjorde på Hvitfeldtska gymnasiet var nödvändigt, där förbereddes brott. Utan containerringen och allt det andra hade kravallerna i Göteborg 2001 blivit ännu värre än de blev. Målade upp hotbilder Han grundar sin uppfattning på hotbilder uppmålade av säkerhetspolisen och andra underrättelser, till exempel från spanare inne på skolan. Åklagaren Hans Lindberg visade i sin sakframställan idag att han tar betydligt lättare på den typen av uppgifter. – Innehållet är synnerligen och i högsta grad varierande. Uppgifterna kan vara belagda och påståendena väl underbyggda, men inte sällan utgörs informationen av enstaka iakttagelser, blanka påståenden och långtgående, inte sällan, fantasifullt konspiratoriska slutsatser. Lutar sig mot polislagen Håkan Jaldung lutade sig också den där dagen i juni 2001, och lutar sig fortfarande, tungt mot polislagen, paragraf 23. Han hävdar att den ger polisen rätt att göra det som han beslutade om på Hvitfeldtska gymnasiet, att spärra av ett område, här en hel skola, för att möjliggöra en husrannsakan och leta efter brandbomber, slangbellor och annat. Även om 650 personer också spärras in. Åklagare Hans Lindberg hävdar bestämt motsatsen. – Tjugotredje paragrafen ger aldrig, aldrig någonsin rätt att genom avspärrning frihetsberöva människor. Aldrig.
Kristina Hedberg, Göteborg kristina.hedberg@sr.se