van der Kwast följer Parmalat-skandalen

Den specielle korruptionsåklagaren Christer van der Kwast följer noga korruptionsskandalen i italienska mejerikoncernen Parmalat då det visat sig att svenskägda Tetra Pak, världens största förpackningskoncern betalat ut miljardbelopp i rabatter till bolag som kontrolleras av Parmalats brottsmisstänkte ägare Calisto Tanzi.
van der Kwast har begärt in mer dokumentation från Tetra Pak och ska också via internationella kanaler skaffa sig mer information om utredningen för att se om en svensk förundersökning kan inledas.