Kd kan släppa kravet på vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna kan tänka sig att slopa kravet om vårdnadsbidrag.
En arbetsgrupp inom partiet förbereder just nu ett förslag om partiets familjepolitik, och förslaget ska presenteraas om ett par veckor. Vårdnadsbidraget har varit en av kristdemokraternas stora frågor, och att arbetsgruppen nu kommer föreslå att ta bort det väntas väcka starka känslor inom partiet.