”Politikerna nedvärderar kollektivtrafiken”

Svenska politiker är alldeles för ointresserade av kollektivtrafik. Det anser Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF, som oroas över de kraftiga taxehöjningar och indragna turer som flera länstrafikbolag tvingats ta till för att få ihop ekonomin.
När kommunerna har ont om pengar har kollektivtrafiken fått stå tillbaka, anser SLTF. Bland resenärerna är det också många som vill se ökade satsningar istället för neddragningar. – Jag tycker de kan satsa lite mer pengar för det är så pass många som inte åker kollektivt. Det måste ju bli billigare att åka med buss till jobbet varje dag än att åka bil. – Egentligen borde man väl satsa mer i stället för att dra ner, för detta är ju ett väldigt bra sätt att ta sig fram på. Neddragningar väntar på många håll Det säger bussresenärerna Margareta Dahlgren och Jenny Sohlmér i Linköping. Där har man idag har en ganska god kollektivtrafik, i alla fall inne i stan. Men här liksom på många andra håll väntar neddragningar. På många håll i landet pyr dessutom missnöjet bland resenärerna. En omfattande undersökning som Svenska Lokaltrafikföreningen just har gjort visar att andelen nöjda kunder har minskat från 80 till 65 procent på några få år, trots att nästan alla anger att kollektivtrafiken är viktig. Märta-Lena Schwaiger, som är vd för SLTF, tror att missnöjet hänger ihop med just neddragningarna. Tävlar med vård, skola och omsorg – Jag tycker att det speglar den ekonomiska situation som våra medlemmar befinner sig i. De pengar som ska gå till kollektivtrafiken ska ju tävla med skola, vård och omsorg och man talar aldrig politiskt om kollektivtrafik, säger hon. – Jag tror att om man vill ha en kollektivtrafik som bidrar till ett hållbart samhälle, vilket men från regeringshåll säger att man vill, måste man börja se kollektivtrafiken som en del av infrastrukturen så att man satsar pengar på den också, säger Märta-Lena Schwaiger. Verkar kollektivtrafiken i motvind i dag, politiskt sett? – Om man pratar med en politiker så säger han att det är klart att det ska satsas på kollektivtrafiken, men när man sedan ska prioritera då är den i motvind, säger Märta-Lena Schwaiger. Trots satsningar på flera håll i landet på pendeltåg och nya täta busslinjer räcker det inte enligt Svenska lokaltrafikföreningen eftersom man samtidigt ser indragna turer och dyrare biljetter, inte bara i glesbygden. Vill ha öronmärkta pengar Märta-Lena Schwaiger, som helst skulle vilja ha öronmärkta pengar från staten till kollektivtrafiken, efterlyser framför allt en politisk vilja och en annan syn på trafiken. – Om man satsar mer pengar på kollektivtrafik skulle man till exempel få bättre hälsa och ett mindre antal olyckor. Vi tycker att man borde räkna lite mer på samhällsnyttan av kollektivtrafiken i stället för att bara se den som inkomster och utgifter, säger Märta-Lena Schwaiger.
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se