Cypernfrågan avgörande för Turkiets EU-medlemskap

EU-kommissionens ordförande Romano Prodi reser på torsdagen för första gången till Turkiet, där regeringen hoppas få inleda förhandlingar om ett framtida EU-medlemskap. Frågor om demokrati och mänskliga rättigheter ligger i vågskålen, men utan en återförening av det delade Cypern är Turkiets chanser små att ens få ett första förhandlingsdatum.
EU:s stats- och regeringschefer, som då kommer att vara tjugofem till antalet ska i december besluta om huruvida Turkiet ska få inleda förhandlingar. Till grund för beslutet kommer en rapport från EU-kommissionen att ligga, och Romano Prodis besök är därför av stor vikt för Turkiet och dess reformsinnade premiärminister Tayyip Erdogan, som är en varm förespråkare för ett turkiskt EU-medlemskap. Cypernfrågan ställs på sin spets Utvidgningen av EU med tio nya länder, som träder i kraft den första maj, har ställt Cypernfrågan på sin spets. Om Cypern den dagen fortfarande är en delad ö betyder det att bara den grekcypriotiska, internationellt erkända, delen tar plats i EU. Samtidigt blir ett EU-land ockuperat av Turkiet, som håller styrkor på fyrtiotusen man i den norra, turkcypriotiska utbrytarstaten. Men utsikterna för en återförening ökade i veckan när den turkcypriotiska enklaven fick en ny regering där partierna har enats om att återuppta de avbrutna samtalen om en FN-plan som skulle ena den splittrade ön. Stilleståndslinjen öppnades i våras Samtidigt som samtalen havererade i våras öppnades helt motsägelsefullt stilleståndslinjen som har skiljt folkgrupperna från varandra. Sedan dess besöker turk- och grekcyprioter fritt varandra, hittills i en anda av försoning som bådar gott för en förening. En politisk lösning hänger på Turkiets ingripande, som i sin tur bygger på att premiärminister Erdogan kan övertyga den motsträviga mäktiga militären, vars ord väger tungt när Turkiets ledning senare i månaden ska fatta det avgörande beslutet om landets inställning till en återförening av Cypern.
Titti Nylander titti.nylander@sr.se