Bush vill ha astronauter på månen år 2015

USA:s president George Bush vill satsa drygt sju miljarder kronor mer på det amerikanska rymdprogrammet under de kommande fem åren utöver nuvarande anslag på över 100 miljarder kronor per år.
Avsikten är att amerikanska astronauter ska kunna åka till månen år 2015 för att bygga en rymdbas som ska vara klar fem år senare. Tanken är att bemannade rymdfärder från Mars ska utgå från månbasen.