Allt fler USA-soldater begår självmord

Allt fler soldater inom den amerikanska armén begår självmord och det är Irakkriget som har höjt siffrorna.
En amerikansk biträdande försvarsminister med ansvar för hälsofrågor sa på onsdagen att han är bekymrad över antalet självmord bland soldater som tjänstgör eller har tjänstgjort i Irak. Hittills finns det 21 kända fall av självmord, och de flesta av dem är soldater ur armén. Självmordssiffrorna inom armén har därför nu ökat från från 11 till 13,5 per 100 000 soldater per år. Totalt har 300-400 ”tjänstgörande” amerikaner i Irak tagits ut ur landet för att få vård för psykiska problem.