FN-sändebud vill straffa länder med barnsoldater

FN:s särskilde sändebud för barn i krig, Olara Otunnu, uppmanar FN:s säkerhetsråd att införa sanktioner mot regeringar och rebellgrupper som använder barn som soldater.
I november presenterade FN för första gången en lista på de 15 länder som bör straffas, bland andra 7 i Afrika samt Nordirland, Tjetjenien, Nepal och Sri Lanka. Säkerhetsrådet ska ta upp frågan på ett möte nästa vecka.