Ny chef för Glesbygdsverket

Det blir den nuvarande landshövdingen i Värmland, Kerstin Wallin, som blir ny generaldirektör för Glesbygdsverket, enligt regeringens beslut idag. Kerstin Wallin efterträder Pia Enochssson som blivit generaldirektör för den nya Skolutvecklingsmyndigheten. Glesbygdsverket är en statlig myndighet knuten till Näringsdepartementet, med uppgift att tillföra kunskap om de speciella utvecklingsförutsättningar som råder i glesbygds-, landsbygds- och skärgårdsområden när det gäller befolkning, arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur och service.