Systemet ökar, men inte i söder

Systembolaget ökade sin försäljning under 2003 men tappade kunder under slutet av året, framför allt i södra Sverige. Det framgår av försäljningssiffror från företaget.
Systembolagets vice vd Mikael Wallteg skriver i ett pressmeddelande att det är uppenbart att den kraftiga sänkningen av spritskatten i Danmark har påverkat försäljningen, särskilt i Sydsverige. Danmark sänkte skatten på sprit den 1 oktober förra året. Systembolagets försäljning av rena spritdrycker över hela landet minskade med 5,2 procent, medan spritförsäljningen enbart i södra Sverige minskade med drygt 18 procent.