Tysk BNP ned i fjol

Bruttonationalprodukten i Tyskland sjönk förra året med 0,1 procent och så dålig har utvecklingen inte varit på tio år.
Det är den inhemska efterfrågan som drar ned; privatkonsumtionen minskade, liksom bygginvesteringarna som sjönk ordentligt. I den andra vågskålen finns exporten. Tyskland blev världens främsta exportnation, men även om tyska företag sålde bra utomlands, räckte det inte för att öka investeringarna i industrin och därmed dra upp tillväxten. Delar man upp resultatet kvartalsvis, så visar statistiken att ekonomin tog fart i slutet av året. Världskonjunkturen förväntas nu förbättras successivt och det hjälper exportindustrin. Frågan är ifall även tyska konsumenter lyfts med i uppgången och får tillbaka sin tro på framtiden och börjar handla istället för att spara. Efter tre svaga år har många företag, från lokala byggbolag till butiken på hörnet, tömt sina sista reserver och de hoppas nu desperat på att det vänder. Kristian Åström, Berlin.