Svensk flygsuccé var luftbubbla

Det svenska flyget har blivit något av en bubbla, likt den i IT-branschen. Det hävdar Luftfartsverket som har utrett varför nedgången i flyget blev kraftigare i Sverige än i många andra västeuropeiska länder. Uppgången i flygtrafiken steg med den svenska industrins snabba framgångar, därför blev också fallet värre, säger Lennart Bergbom som är utredare på Luftfartsverket.
– Man har ofta hört att Sverige är ovanligt hårt drabbat av flygkrisen, men när man tittar lite närmare på det ser man att det inte riktigt är hela sanningen. Just under de senaste åren har vi drabbats hårt, men däremot har vi haft en ganska god uppgång i trafiken i slutet av 90-talet. Så ser man från 1995 och framåt så har Sverige utvecklats ungefär som övriga jämförelseländer i Västeuropa, säger Lennart Bergbom. Men vad förklarar att Sverige ändå har gjort ett ras från de väldigt höga siffrorna för flyget som var tidigare? – Jag tror att man kan prata om en utrikesflygsbubbla som är samtida med IT-bubblan. Vi kan se att utrikeshandeln har minskat ganska kraftigt just i segment som televäxlar, mobiltelefoner och liknande. Här är ju kopplat utrikeshandeln med minskat flygresande utrikes. Enligt Luftfartsverket var det egentligen uppgången för utrikesflyget som skedde snabbare än för andra länder genom att den svenska teknikens segertåg ledde till mycket resande. När både flygrädslan sen ökade efter 11 september 2001 och industrin föll, blev fallet extra stort här. Men sett över en tioårsperiod skiljer sig svenskt flyg knappast från andra västländer, menar Lennart Bergbom som trots den spräckta bubblan tror att de resenärer som vande sig vid flyget under 90-talet snart kommer tillbaka. – Ja, på utrikessidan tror jag att det finns goda möjligheter att få en god trafiktillväxt i framtiden. På inrikes ser det fortfarande dystert ut. Men det kommer väl så småningom en vändning, tror Lennart Bergbom.
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se