Religiösa friskolor ger allsidig undervisning

Efter det uppmärksammade tv-programmet om att barn misshandlades vid muslimska friskolor för en tid sedan fick Skolverket i uppdrag att undersöka hur det står till vid alla religiösa friskolor. Skolverket konstaterar att undervisningen är allsidig.
– Vi har funnit att de konfessionella friskolorna inte är skadliga för barnen utan att de ger en undervisning som ligger i linje med skollag och läroplan. Barnen far inte illa, säger Per Thullberg är verkets chef. I Sverige finns det 80 friskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Undersökt via oanmälda besök Skolverket har undersökt 25 av skolorna med oanmälda besök. Verket har studerat lektioner och intervjuat lärare, elever och annan personal bland annat. Skolverket har hittat brister och 16 skolor måste åtgärda bristerna för att få fortsatt tillstånd att bedriva friskola. Bristerna handlar inte om saker som togs upp i en tv-dokumentär för en längre tid sen, där man påstod att elever agas eller blir indoktrinerade. Får allsidig undervisning Generellt får eleverna en allsidig och saklig undervisning, enligt Skolverket. Bristerna gäller istället saker som även kommunala skolor ofta kritiseras för, som dålig styrning och ledning, lärarkompetens och kvalitetssäkring, säger Per Thullberg. – I den konkreta verksamheten ute i klassrummen, i miljön för det enskilda barnet, har det visat sig vara acceptabla förhållanden och det tycker jag var väldigt skönt att kunna konstatera, säger Per Thullberg, chef för Skolverket.
Bengt Hansell bengt.hansell@sr.se