Kommunpolitiker emot lägre krav för folkomröstning

De flesta kommunpolitiker i landet är emot riksdagsmajoritetens förslag om folkomröstningar. Förslaget innebär att en folkomröstning måste hållas i en kommun om tio procent av innevånarna begär det.
Det är tidningen Kommunaktuellt som har frågat 203 av landets kommunstyrelseordföranden, vilket motsvarar 70 procent. Över 60 procent av de tillfrågade tycker att det är ett dåligt förslag. Bara 15 procent välkomnar det. Förslaget kommer från de borgerliga partierna och miljöpartiet.