JP Morgan köper Bank One

Den amerikanska investmentbanken JP Morgan köper affärsbanken Bank One för över 400 miljarder
Genom den här affären stärker JP Morgan sin ställning som USA:s andra största investmentbank. Stöärst är Citigroup.