Israels HD tar upp frågan om barriären

Israel högsta domstol har beslutat ta upp frågan om den barriär som Israel bygger på Västbanken är laglig eller ej.
Ämnet behandlas i domstolen nästa månad, innan Internationella domstolen i Haag inleder sin prövning den 23 februari. FN:s generalförsamling har bett domstolen avgöra om Israel ska tvingas rasera barriären.