Socialministern föreslår läkemedelsregister

Socialminister Lars Engqvist kommer under våren att lägga fram ett förslag om ett särskilt register för läkemedel som ska förhindra att patienter får för mycket medicin eller använder läkemedel på fel sätt. Riksförbundet för social och mental hälsa välkomnar förslaget.
– Det är viktigt att man registrerar den överförskrivning som sker många gånger, inte minst av olika typer av psykofarmaka till människor som lider av psykisk ohälsa, säger Hans Bergström, medlem i Riksförbundet för social och mental hälsa. Hans Bergström har själv varit patient inom psykiatrin och satt med som representant för Riksförbundet för social och mental hälsa i den statliga psykiatriutredningen. ”För lätt att gå till olika läkare” Han säger att det är alldeles för lätt att springa från läkare till läkare för att få ut receptbelagda tabletter. Blandningen av läkemedel kan bli ödesdiger med förlorad impulskontroll och förvirring som följd. Hans Bergström säger att ett läkemedelsregister skulle kunna stoppa felanvändningen av läkemedel som kan vara farlig både för omgivningen och patienten. Som exempel på det nämner han den man som misstänks för att ha dödat Anna Lindh som hade 15 olika recept på antidepressiva och antipsykotiska mediciner hemma, utskrivna av flera läkare. ”Häxcocktail” – Jag tycker att det är en riktig häxcocktail som han har blandat ihop av både antipsykosmedicin, rogivande medicin och antidepressiva mediciner i en salig blandning utan någon som helst försök att komma till botten med den behandling som skulle kunna vara mest ändamålsenlig i det här fallet, säger Hans Bergström. I dag kan ingen se vilka läkemedel en patient tar och socialminister Lars Engqvist föreslår nu ett läkemedelsregister som ingen annan än läkaren kan gå in i för att se vilka och hur många mediciner patienten har. Men det är patienten själv som ska bestämma om läkaren får gå in i registret. Läkarförbundet kritiskt Läkarförbundet är kritiskt till förslaget och tycker att patienten själv ska berätta vilken medicin den tar i samarbete med läkaren. Riksförbundet för social och mental hälsa uppmuntrar också ett sådant samarbete men vill också ha ett parallellt register där läkarna registreras för att undvika att patienter söker upp flera olika doktorer. – Jag tycker att man ska gå in och titta på överförskrivande läkare. Då behöver man inte riskera integritetskränkningar för de enskilda patienterna, säger Hans Bergström.
Cecilia Roos cecilia.roos@sr.se