Få kramar för landsortsbarn

Landsbygden är mindre barnvänlig än storstäder. Den slutsatsen dras i en undersökning som Barnens rätt i samhället, Bris, har gjort och som presenteras på Dagens Nyheters debattsida.
I undersökningen har barn i grundskoleåldern utfrågats, och b la säger tio procent av barnen på landet att de aldrig får en kram, medan bara tre procent av storstadsbarnen aldrig blir kramade. När det gäller beröm får 62 procent av barnen i storstäderna ofta beröm från någon vuxen, men inte ens hälften av barnen på landet anser att de ofta får beröm. Undersökningen visar också att ett av tio barn inte har någon vuxen att vända sig till när de känner sig ledsna.