Skolbarn får vatten och bröd

Eleverna på en låg- och mellanstadieskola i Växjö kommer inte längre att få lagad skollunch alla dagar.
En dag i veckan kommer eleverna istället få två smörgåsar, och en annan dag byts mjölken ut mot vatten. Anledningen till den här "vatten-och-bröd"metoden är att skolan har beordrats att spara åtta procent på skolmaten, det skriver Smålandsposten. Skolans rektor Ulf Tannerfalk säger till tidningen att skollunchen inte längre kommer att motsvara en tredjedel av elevernas näringsbevhov, och han tror att besparingen kommer att märkas också på lektionstid.