Konkurrensverket granskar muthärva

Konkurrensverket ska granska muthärvan inom Systembolaget. Frågan som ska utredas är om mutor inom alkoholmonopolet kan ha snedvridit konkurrensen. Slutsatserna ska skickas till EU-kommissionen i Bryssel.
Konkurrensverket har till uppgift att granska hur alkoholmonopolet sköter sin verksamhet och hur konkurrensen mellan olika leverantörer på den svenska marknaden fungerar. Två gånger om året rapporterar verket till EU-kommissionen om sina slutsatser. Konkurrensverket fick uppdraget vid Sveriges inträde i EU som ett villkor för att staten skulle få behålla alkoholmonopolet som en garanti för att monopolet inte leder till att någon alkoholproducent diskrimineras i Sverige. Granskningen skickas till EU Nu skriver Konkurrensverket i sin senaste rapport att muthärvans eventuella effekter på konkurrensen ska utredas och att slutsatserna ska presenteras i nästa rapport till EU-kommissionen. Konkurrensverket skriver att man särskilt ska granska om snedvridning av konkurrensen uppstått genom att vissa leverantörer gynnats i systembutikernas hyllor eller genom att leverantörer ägnat sig åt att stödköpa av egna flaskor. Om utredningen skulle visa att konkurrensen har påverkats kan det bli aktuellt med krav på ändrade regler för leveranser till Systembolaget för att förebygga mutbrott. Krav på ökat sortiment Det skulle i så fall exempelvis kunna handla om krav på att öka sortimentet i butikerna för att ge fler leverantörer möjlighet att komma in på den svenska marknaden. Konkurrensverket skriver att man ska invänta de utredningar som nu pågår om muthärvan hos åklagare och internt inom Systembolaget och Vin & Sprit innan rapporten om eventuella effekter på konkurrensen skickas till EU-kommissionen.
Ola Henriksson ola.henriksson@sr.se