Inte ökad arbetskraftsinvandring med nya EU-länder

Tio nya länder blir snart medlemmar i EU. Inom kort måste svenska regeringen bestämma sig för om Polacker, estländare och tjecker fritt ska få söka arbete i Sverige. Många varnar för lönedumpning och bidragsutnyttjande men i Polen tror myndigheterna att utvandringen blir oförändrad.
Det blir ingen ökning av arbetskraftsutvandringen från Polen om ekonomin håller sig på samma nivå. Det visar flera olika undersökningar både på departementsnivå och av oberoende opionionsinstitut, säger Krystyna Wroblewska på regionmyndigheten i Gdansk i EU:s största ansökarland Polen. Många jobbar i Tyskland Idag arbetar 400 000 personer, ungefär en procent av Polens befolkning utanför landets gränser varav 300 000 finns i Tyskland och så här har det sett ut i många år. I en undersökning gjord på uppdrag av Polens största dagstidning Gazeta Wyborcza i oktober 2002 var det bara 1 av 20 som gärna skulle vilja arbeta i ett annat EU-land, 13 av 20 kunde inte alls tänka sig att arbeta utomlands. Svenskstudent vill göra rätt för sig Svenskstudenten Marta Kaminska i Gdansk skulle gärna arbeta i Sverige om hon fick jobb men att komma till Sverige som social turist skulle hon aldrig kunna tänka sig. – För mig skulle det vara jättetråkigt att sitta och vänta på ekonomiskt stöd från staten. Jag är ung och jag skulle vilja arbeta och göra olika saker och inte utnyttja svenska regeringen, säger Marta Kaminska.
Mattias Hemmingsson, P1 Pengar mattias.hemmingsson@sr.se